Kauno Jono Pauliaus II gimnazija

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija – 1991 m. įkurta 53-ioji vidurinė mokykla
1993 m. mokyklai suteiktas „Ąžuolo“ vardas
2005 m. patvirtintas katalikiškos vidurinės mokyklos ir viešosios įstaigos statusas
2005/2013 m. pereinamasis laikotarpis
2013 m. suteiktas Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos vardas
___________________________________________________________
VšĮ Kauno „Ąžuolo“ katalikiška vidurinė mokykla įkurta 1991 metais. Ji pastatyta ant žemės, kuri priklausė knygnešiui Mykolui Račkui. Pirmaisiais mokslo metais mokykloje mokėsi 600 mokinių, dirbo 27 mokytojai.

1993 metais mokykla pavadinta Ąžuolo — lietuvių tautinės tvirtybės simbolio vardu. Jis pasirinktas neatsitiktinai. Mokykla duris atvėrė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metais, kai mūsų tautos žmonėms buvo labai svarbu, kad žodis Lietuva neišnyktų iš pasaulio žemėlapio, kai reikėjo įrodyti, kad dar gyvos mumyse protėvių puoselėtos tradicijos. Tai paskatino mokyklos bendruomenę pasirinkti veiklos kryptį — etninės kultūros, pilietiškumo, krikščioniškosios moralės ugdymą.

2005 metais mokykla tapo katalikiška vidurine. Mokykloje pašventinta koplyčia, kurią puošia mokinių tekstilės, medžio, metalo darbai. Kiekvieną savaitę koplyčioje mokyklos kapelionas laiko Šv.. Mišias.

Bendraamžis su mokykla yra etnografijos muziejus „Seklytėlė“. Čia kaupiami eksponatai, susiję su mokyklos istorija bei Lietuvos praeitimi.

1995 metais pradėjo veiklą žygeivių klubas „Gilė“, savo folklorine veikla garsinantis mokyklą ne tik respublikiniuose, bet ir tarptautiniuose renginiuose. 2003 metais pripažintas Lietuvoje geriausiu – apdovanotas „Aukso paukštės“ statulėle.

Mokykloje gausu tradicinių ir netradicinių švenčių, įvairių renginių: minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, švenčiamos mokyklos Vardynos, rengiami muzikiniai penktadieniai, mokyklinės dainos konkursai, kalėdinių giesmių popietės, Karo muziejaus sodelyje prie Knygnešių sienelės prasideda iškilminga brandos atestatų įteikimo ceremonija ir kt.

Mokyklą dažnai aplanko garbūs svečiai: L.Akelaitytė – Milvydienė — tremtinė, knygnešio duktė; K.Blaževičius — docentas, knygnešių ainis; J.Kubilienė — docentė, Lietuvos knygnešių draugijos pirmininkė; J.Kronkaitis — Lietuvos kariuomenės vadas; A.Svarinskas — kunigas, džiaugėmės monsinjoras Jėzuitų draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincialo tėvo Antanas Saulaitis, kunigo Arvydo Žygo apsilankymu. Ne vieną džiugino susitikimai su šviesaus atminimo kardinolu V.Sladkevičiumi, akademiku Z.Zinkevičiumi, JE vyskupu S.Tamkevičiumi, Lietuvos Respublikos seimo nariais, profesionaliais muzikos, raiškaus žodžio puoselėtojais.

Glaudūs ryšiai mokyklą sieja su miesto ir respublikos katalikiškomis mokyklomis, kolegijomis, universitetais.

Mokinių taryba — pagrindinis mokinių savivaldos organas. Jos veikla labai įvairi. Mokinių tarybą sudaro: akademinis, kultūros, sporto, ryšių ir karitatyvinės veiklos, pagalbos jaunesniam komitetai. Šių mokinių iniciatyva mokykloje gimė daug naujų tradicijų: „Ąžuolinės pliauskos“ nominacija, madų šou, sportinių estafečių varžybos, akcija „Gerumas mus vienija“ ir kt.

Mokiniai laisvai, pagal poreikius renkasi neformaliojo ugdymo veiklą.

Mokykloje yra 28 papildomo ugdymo būrelis: ateitininkų, jaunųjų valančiukų, sielovados, liaudies šokių, dailiųjų amatų, jaunųjų muziejininkų, mados šokių, krepšinio, rankinio, kvadrato ir kt.

Moksleiviai ir mokytojai aktyviai dalyvauja įgyvendinant projektines programas.

 

Kauno Jono Pauliaus II gimnazija kontaktai

Įmonės kodas: 302868589

Centrinė būstinė: Baltų pr. 103, LT-48211 Kaunas

Tinklapis: http://www.jp2gimnazija.kaunas.lm.lt


Įmonėje dirba 149 darbuotojai.

Vidutinis atlyginimas (bruto): 2,156 Eur.

Pardavimo pajamos: 4,307,489 Eur.

Pelnas: 12,047 Eur.

 

Raktažodžiai:

privati mokykla


Essager Aux Bluetooth adapteris automobiliui

Kaina tik €9,99

Klausykis muzikos automobilyje tiesiai iš savo telefono per Bluetooth! Lengvai prijungiamas bet kuriame automobilyje su AUX jungtimi.