Registrų centras

Registrų centras, VĮ – Žemės ir kito nekilnojamojo turto registravimas, inventorizavimas, projektavimas, turto vertinimas. Individualių įmonių, bendrovių registravimas. Informacija hipotekos – turto įkeitimo ir turto arešto klausimais.

Valstybės įmonė Registrų centras yra iš valstybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonė įsteigta 1997 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 742.

Įmonė nuosavybės teise priklauso valstybei, jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

Registrų centro valdymo organai yra savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, kolegialus įmonės valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Svarbiausios Registrų centro funkcijos tvarkant Juridinių asmenų registrą:

registruoti, įtraukti ar įrašyti į registrą juridinius asmenis, filialus bei atstovybes, jų duomenis, dokumentus ar informaciją;
laikinai įtraukti į registrą juridinio asmens pavadinimą;
suteikti ir įregistruoti juridiniam asmeniui paramos gavėjo statusą;
inicijuoti juridinio asmens likvidavimą;
teikti ir skelbti registro informaciją, teikti registre saugomų dokumentų kopijas valstybės institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

Registrų centras, VĮ kontaktai

Įmonės kodas: 124110246

Centrinė būstinė: Lvivo g. 25-101, LT-09320 Vilnius

Tinklapis: http://www.registrucentras.lt

Facebook: https://www.facebook.com/registrucentras


Įmonėje dirba 1,624 darbuotojai.

Vidutinis atlyginimas (bruto): 2,338 Eur.

Pardavimo pajamos: 64,655,030 Eur.

Pelnas: 8,141,700 Eur.

 

Raktažodžiai:

nekilnojamojo turto registravimas, inventorizavimas, projektavimas, turto vertinimas, įmonių registravimas, informacijos teikimas