AB Ignitis gamyba

AB „Ignitis gamyba“ – „Ignitis gamyba“, AB yra strateginės svarbos bendrovė, vykdanti elektros energijos ir šilumos gamybos, tiekimo, elektros energijos importo bei eksporto ir prekybos elektra veiklą. Bendrovei tenka didžiausia atsakomybė stiprinant šalies elektros ūkio efektyvumą, konkurencingumą ir skaidrumą bei saugant vartotojų interesus.
„Ignitis gamyba“, AB sudaro elektros gamybos bloko pagrindą, kurio pajėgumai užtikrina šalies energetinį saugumą. Bendrovei priklauso trys gamybos padaliniai: Lietuvos elektrinė (LEL), Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAE) bei Kauno hidroelektrinė (KHE).
Siekdama tinkamai ir efektyviai vykdyti pavestas funkcijas, bendrovė didelę reikšmę skiria techninei ir mokslinei pažangai, specialistų ugdymui, savo veikloje intensyviai diegia mokslo ir technikos naujoves.

Centrinė būstinė: Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai.

Įmonėje dirba 363 darbuotojai (2022 metais).

Vidutinis atlyginimas (bruto): 3,194 Eur.

Pardavimo pajamos: 295,201,000 Eur.

Pelnas: 74,816,000 Eur.